De Europese wetgeving dwingt het gebruik van R143a koudemiddelen te verminderen. Met de producenten zijn daarvoor afspraken gemaakt voor een – steeds lagere – jaarlijkse volume.

Dit jaar wordt een forse stap gezet in het verminderen van het toegestane R134a op de markt. De verwachting is dan ook dat er nog meer forse prijsstijgingen zullen volgen.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om dagprijzen te hanteren.